Anreise

Das Erste

01.09.18 - 01.05.19
01.05.19 - 01.06.19
01.08.19 - 15.12.19
1-2 Pers.
€ 89,50
€ 92,50
€ 92,50
3 Pers.
€ 99,50
€ 102,50
€ 102,50
4 Pers.
€ 109,50
€ 112,50
€ 112,50
Preise pro Nacht in Euro, exklusive Kurtaxe.

Das Zweite

01.09.18 - 01.05.19
01.05.19 - 01.06.19
01.09.19 - 15.12.19
1-2 Pers.
€ 89,50
€ 92,50
€ 92,50
3 Pers.
€ 99,50
€ 102,50
€ 102,50
4 Pers.
€ 109,50
€ 112,50
€ 112,50
Preise pro Nacht in Euro, exklusive Kurtaxe.

Das Dritte

01.08.18 - 01.06.19
01.06.19 - 16.12.19
1-4 Pers.
€ 89,50
€ 89,50
Preise pro Nacht in Euro, exklusive Kurtaxe.

Das Vierte

07.08.18 - 01.05.19
01.05.19 - 15.12.19
1-2 Pers.
€ 79,50
€ 79,50
Preise pro Nacht in Euro, exklusive Kurtaxe.